ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
1. เข้าเว็บไซต์  neunic2018.neu.ac.th
2. คลิกที่เมนูด้านซ้าย  ลงทะเบียน
3. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง  คลิกปุ่ม ลงทะเบียน

4. จะเข้าสู่ระบบสมาชิก  

5. คลิกที่ เมนู 2 ส่งบทความวิจัย/ไฟล์ต้นฉบับ  
              5.1กรอกข้อมูลให้ครบ
              5.2 อัพโหลดไฟล์ MS WORD
              5.3 อัพโหลดไฟล์ PDF
              5.4 คลิก ปุ่ม ส่งบทความ


6. ระบบจะแสดงรายการที่ส่งบทความทั้งหมด

               6.1 สถานะบทความ
            กรุณา Print ใบ Pay In เพื่อนำไปชำระเงิน หมายถึง ให้ท่านพิมพ์เอกสารเพื่อนำไปชำระที่ 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ
             ชำระเงินเรียบร้อย หมายถึง ทางมหาวิทยาลัยได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านรอการพิจารณา
               6.2 กรณีต้องการแก้ไขให้คลิกที่ไอคอน

7.     กรุณา Print ใบ Pay In เพื่อนำไปชำระเงิน" ให้พิมพ์ใบชำระเงิน ชำระค่าลงทะเบียนที่ร้าน Counter Service ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ

    
0