ข่าวทั่วไป/กำหนดการ พิธีประทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

 
  

 

กำหนดการ http://www.neu.ac.th/congratulations  

ลงทะเบียนบัณฑิต http://www.neu.ac.th/reg59  

 

ถ่ายทอดสด พิธีประทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559

15 กุมภาพันธ์ 2560

 

อ่าน : 3,925ข่าวจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ : 2020-08-09 04:00:46

Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง